Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji VICTOR BERG

Rezerwacje pobytu w pensjonacie dokonywane są:

  1. Za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej victorberg.pl
  2. Drogą mailową 
  3. Drogą telefoniczną pod numerem telefonu
  4. Za pośrednictwem portali internetowych, na których pensjonat prezentuje swoją ofertę, zgodnie z zasadami zamieszczonymi na każdym z portali

Rezerwacje dokonane zgodnie z punktami 1-3, zostają odnotowane przez pensjonat i otrzymują status rezerwacji wstępnej.

Warunkiem koniecznym potwierdzenia rezerwacji jest zapłata zadatku w wys. 25 % wartości całej rezerwacji, w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia rezerwacji wstępnej.

Zadatek należy wpłacić na konto

Zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.

Datą zapłaty zadatku jest data wpływu zapłaconej kwoty na w/ w rachunek. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem rezerwacji wstępnej.

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji powyżej 30 dni od planowanego dnia rozpoczęcia pobytu zadatek zostanie zwrócony w pełnej wysokości, jednak w razie rezygnacji w terminie do 30 dni licząc od dnia planowanego rozpoczęcia pobytu zadatek nie zostanie zwrócony. Może jednak zostać zaliczony na poczet zapłaty należności za pobyt, który zostanie wyznaczony w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia planowanego pierwotnie pobytu. Termin tego pobytu musi być uzgodniony z kierownikiem pensjonatu. Pensjonat uzgodni taki pobyt w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Pozostała należność do zapłaty za pobyt w pensjonacie powinna zostać uregulowana najpóźniej w dniu przyjazdu do pensjonatu w formie gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej. Należność za pobyt można również uregulować przelewem na powyżej wskazany rachunek, przed rozpoczęciem pobytu.

W przypadku niewykorzystania w całości świadczeń już zapłaconych (np. skrócenie pobytu) zwracamy 10% kosztów za niewykorzystane usługi.

Analogicznie w przypadku niewykorzystania w całości świadczeń wcześniej zarezerwowanych ale niezapłaconych (np. skrócenie pobytu) pobieramy 90% kosztów za niewykorzystane usługi.

Zwracamy się z prośbą o przemyślane dokonywanie rezerwacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *