Regulamin pobytu

 

REGULAMIN POBYTU W VICTOR BERG 

 1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00

w dniu następnym.

 • Przedłużenie pobytu ponad okres wskazany w dniu przyjazdu do pensjonatu jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa pierwotny termin opuszczenia pensjonatu. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy pensjonat dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Pensjonat ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa oraz:
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • W przypadku wystąpienia niedogodności podczas pobytu, zapewni eliminację niedogodności lub zmianę pokoju.
 1. Na życzenie gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem,
 • Przechowywanie pieniędzy i wartościowych przedmiotów w czasie  pobytu gościa w pensjonacie.
 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa do pensjonatu, z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej w art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Goście pensjonatu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za  uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pensjonatu, z których korzystali podczas pobytu. W sytuacji powstania szkody gość jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o jej powstaniu obsługę.
 3. Opuszczając pokój gość zobowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi wynajmowanego pokoju oraz pozostawić klucz w recepcji.
 4. Gość pensjonatu nie może przekazywać wynajętego pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres jego pobytu w pensjonacie.
 5. Osoby trzecie mogą przebywać w pokojach w godzinach od 9.00 do 20.00.
 6. Zachowanie ciszy nocnej obowiązuje w godzinach 22.00- 7.00, poza przypadkami organizowania przez pensjonat imprez z oprawą muzyczną.
 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad BHP i p. poż. Nie wolno używać bez zezwolenia urządzeń innych niż będących na wyposażeniu pokoju, mogących stworzyć zagrożenie dla innych gości i p.poż.
 8. W pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i papierosów elektronicznych. Stwierdzenie takiego faktu, obliguje karą pieniężną 250 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
 9. Pensjonat nie odpowiada za niewykonanie lub wadliwe wykonanie usług przez podwykonawców ( np. organizacja wycieczek, wynajęcie samochodu, imprezy fakultatywne).
 10. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, jeżeli w trakcie poprzedniego pobytu gość w sposób rażący naruszył regulamin pobytu w pensjonacie.
 11. Przedmioty pozostawione przez gościa będą odsyłane na wyraźną dyspozycję gościa i na jego koszt. Brak zgłoszenia obliguje pensjonat do przetrzymywania pozostawionych rzeczy do trzech miesięcy od dnia wyjazdu gościa.
 12. Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone w trakcie pobytu gościa do pracowników recepcji lub dyrekcji ośrodka. W innym przypadku nie będą uwzględniane.