Rezerwacja
On-lineRegulamin pobytu

 

REGULAMIN POBYTU W VICTOR BERG RESORT

 1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00

w dniu następnym.

 • Jeżeli gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się,

że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 • Przedłużenie pobytu ponad okres wskazany w dniu przyjazdu do pensjonatu jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa pierwotny termin opuszczenia pensjonatu. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy pensjonat dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Pensjonat ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa oraz:
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • W przypadku wystąpienia niedogodności podczas pobytu, zapewnieni w miarę swoich możliwości przeniesienie do innego pokoju
 1. Na życzenie gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem
 • Przechowywanie pieniędzy i wartościowych przedmiotów w czasie jego pobytu w pensjonacie
 • Przechowywanie bagażu gościa
 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa do pensjonatu, z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej w art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Goście pensjonatu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pensjonatu, z których korzystał podczas pobytu. W sytuacji powstania szkody gość jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o jej powstaniu obsługę pensjonatu.
 3. Opuszczając pokój gość jest zobowiązany sprawdzić zamknięcie drzwi wynajmowanego pokoju oraz pozostawić klucz od pokoju na recepcji w przypadku opuszczenia pensjonatu.
 4. Gość pensjonatu nie może przekazywać wynajętego pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres jego pobytu w pensjonacie.
 5. Osoby trzecie mogą przebywać w pokojach w godzinach od 9.00- 20.00.
 6. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00- 7.00, poza przypadkami organizowania przez pensjonat imprez z oprawą muzyczną.
 7. Zabronione jest używanie przez gości w pokojach: grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń, które mogłyby narazić pensjonat na niebezpieczeństwo pożarowe.
 8. W pokojach pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku palenia w pokoju gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów prania wszystkich tekstylnych elementów wyposażenia w kwocie 100 zł.
 9. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie usług podwykonawców (np. organizacja wycieczki, wynajęcie samochodu, imprezy fakultatywne).
 10. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub mieniu innego gościa, albo zakłócił spokojny pobyt innych gości pensjonatu.
 11. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju będą odsyłane na adres wskazany przez gościa, jak również na jego koszt. W przypadku nie otrzymania dyspozycji zwrotu pozostawionego przedmiotu, będzie on przechowywany przez pensjonat przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia wyjazdu gościa z pensjonatu.
 12. Wszelkie reklamacje prosimy kierować w formie pisemnej na adres:

SMART HERVESTT GROUP

Biwakowa 15

52-244 Wrocław

Kierownictwo pensjonatu

Victor Berg Resort
www.eholiday.pl
www.eholiday.pl/noclegi-stronie_slaskie_wies-41771.html